Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2020

rudagu
3191 05ee
rudagu
rudagu

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viamothsdevourer mothsdevourer
rudagu
7099 0c48 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viamothsdevourer mothsdevourer

December 07 2019

rudagu
9540 a14f 500
Reposted fromzciach zciach

November 22 2019

rudagu
6817 ed08
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viasmoke11 smoke11
rudagu
6141 c5de 500
Reposted fromzciach zciach
rudagu
0394 d977 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viazciach zciach

November 02 2019

rudagu
4547 f8bd 500
rudagu
7459 dbd0 500
Reposted fromzie zie vialikecrazycrazycrazy likecrazycrazycrazy
rudagu
rudagu
7807 5c31 500
Reposted fromnutt nutt vialikecrazycrazycrazy likecrazycrazycrazy
rudagu
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viafajnychnielubie fajnychnielubie
rudagu
6083 4584 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viafer fer
rudagu
1809 d9f6 500
Reposted fromtfu tfu viafer fer
rudagu
7563 5072 500
Reposted fromzciach zciach
rudagu
3467 aa11 500
Reposted fromzciach zciach
rudagu
8314 a4ee 500
Reposted fromzciach zciach
rudagu
8781 1dd0 500
Reposted fromrisky risky viafajnychnielubie fajnychnielubie

July 21 2019

rudagu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl