Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

rudagu
rudagu
0479 50d2 500
Reposted fromcukierky cukierky viasmoke11 smoke11
rudagu
6689 3e80
Reposted fromveez veez viamindtrap mindtrap
9961 b99a
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaamberwaves amberwaves
rudagu
rudagu
ze wszystkich podróży
najbardziej lubię
te długie wycieczki

w siebie

bo to i cholera wie
którędy
i stacja docelowa
nie wiadomo
gdzie

lubię te podróże
bo
mogę wybierać się w nie będąc
w tramwaju
w pracy
na ulicy

lubię te podróże
bo
tyle nieznanych krajobrazów
spotykam po drodze
tyle nieodkrytych miejsc

lubię te podróże
w które wyruszam bez biletu
a wracam

z tyloma bagażami
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromciarka ciarka viamindtrap mindtrap

July 30 2017

rudagu
8621 ef6b 500
Oscar Sancho Nin
Reposted fromNajada Najada viamindtrap mindtrap

July 28 2017

rudagu
8281 083c
oh no :(
rudagu
5919 b32d

July 24 2017

rudagu
5145 b324
Reposted fromzciach zciach
rudagu
rudagu
3320 9387
rudagu
5584 9ce9 500
Reposted fromstroschek stroschek viavertheer vertheer

July 22 2017

rudagu
9541 738c 500
-bosobienieradze
rudagu
Istnieją miasta, do których tęsknie tak, jakby przeznaczone mi było tam spędzić całe życie.
— Elias Canetti
rudagu
1829 a246 500
Reposted fromshirtsj shirtsj vialoveinterruption loveinterruption

July 19 2017

rudagu
7397 c228 500
Reposted fromoll oll viavertheer vertheer
3784 b782 500

krabbydon:

gerrycanavan:

understanding art, lesson one

this will never not be funny

2384 745b
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viavertheer vertheer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl