Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2019

rudagu
4547 f8bd 500
rudagu
7459 dbd0 500
Reposted fromzie zie vialikecrazycrazycrazy likecrazycrazycrazy
rudagu
rudagu
7807 5c31 500
Reposted fromnutt nutt vialikecrazycrazycrazy likecrazycrazycrazy
rudagu
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viafajnychnielubie fajnychnielubie
rudagu
6083 4584 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viafer fer
rudagu
1809 d9f6 500
Reposted fromtfu tfu viafer fer
rudagu
7563 5072 500
Reposted fromzciach zciach
rudagu
3467 aa11 500
Reposted fromzciach zciach
rudagu
8314 a4ee 500
Reposted fromzciach zciach
rudagu
8781 1dd0 500
Reposted fromrisky risky viafajnychnielubie fajnychnielubie

July 21 2019

rudagu

June 20 2019

rudagu

May 18 2019

rudagu
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viamothsdevourer mothsdevourer
rudagu
2999 12ee 500
Reposted frompolciak polciak viamothsdevourer mothsdevourer
rudagu
2834 cf9e 500
Reposted fromscorpix scorpix viazciach zciach

February 27 2019

2775 621d 500
Reposted fromdivi divi viafajnychnielubie fajnychnielubie

February 02 2019

rudagu
1058 d9f2 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viasunako sunako

November 04 2018

rudagu
9530 063a 500

November 03 2018

rudagu
8572 286c 500
Reposted fromzciach zciach
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl