Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

rudagu
3266 dae5 500
Reposted frombeer beer
rudagu
3368 bf08 500
Reposted fromAlcea Alcea
rudagu
3444 e74b
Reposted fromExfeletes Exfeletes
rudagu
3355 140a 500
Reposted fromzciach zciach
rudagu
3363 e7bf
Reposted fromzciach zciach
rudagu
Też tak masz? Że czasami nie chce Ci się sięgnąć po kubek, który stoi za wysoko, więc bierzesz ten pierwszy z brzegu, może być brudny? Że nie chce Ci się przyspieszyć, żeby zdążyć na autobus, a później wleczesz się kilka kilometrów w deszczu? Że nie masz ochoty na rozmowę z przyjaciółmi, wolisz posiedzieć sama w pustym pokoju ze szklanką whiskey w ręku? Że nie chce Ci się nawet myśleć i leżysz w milczeniu, przysłuchując się melodii jaką komponuje wiatr za oknem? Też tak czasami masz? Że nie chce Ci się żyć?
— tak

September 18 2017

rudagu
8822 bcaf 500
Reposted frompapaj papaj
rudagu
8846 35bd
[ignorant bystander]
Reposted fromsiegmunda siegmunda

September 16 2017

rudagu
rudagu
3078 972b

September 13 2017

rudagu
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viamindtrap mindtrap
rudagu
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamindtrap mindtrap

September 10 2017

8165 583d

scootymcroger:

positive-memes:

new wholesome candy store :))

I came down here because I thought you would kill me

Reposted fromKnoeggi Knoeggi
9670 63e0 500

matissie:

shadows and plants making me feel warm
ig: fleurilie

Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie
rudagu
4856 4d8a
Reposted fromzciach zciach
rudagu
Adam Elsheimer - The Flight into Egypt, detail
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

September 08 2017

rudagu
4319 b622 500
Reposted fromnyaako nyaako
rudagu
2867 fdeb
Reposted fromzciach zciach
rudagu
3156 a338
Reposted fromzciach zciach
rudagu
2643 49cc 500
Reposted fromzciach zciach
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl