Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

rudagu
rudagu
5526 fae4 500

May 25 2017

3735 ca64 500
rudagu
1850 ca69 500
Liceum im. Powstańców Warszawy, Warszawa, 1947
Reposted fromciarka ciarka viamotyla-noga motyla-noga

May 24 2017

rudagu
5187 fbde 500
Reposted byaknatazs aknatazs
rudagu
5164 49c7
Reposted bycutiemark cutiemark
rudagu
5025 8e19 500
Reposted bystellina43 stellina43
rudagu
5010 d129 500

May 23 2017

5881 0ef9 500
Reposted fromUnpretty Unpretty viaordinarylove ordinarylove
rudagu

May 22 2017

rudagu
3390 523c 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaprzedmarancza przedmarancza
rudagu
8258 5bd8 500
rudagu
4959 5494 500
Reposted fromfungi fungi viaprzedmarancza przedmarancza
2567 0f01
rudagu
rudagu

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów

May 21 2017

rudagu
5320 ffb1
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaToshi Toshi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl